Rolniczy Handel Detaliczny Portal gospodarstw

Rolniczy handel detaliczny

2018-09-06

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez
rolników (Dz.U. poz. 1961), która wprowadza nową formę sprzedaży produktów
żywnościowych wytworzonych przez rolników - działalność rolniczego
handlu detalicznego. Celem tej ustawy jest stworzenie rolnikom
możliwości produkcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej
w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli
poprzez uregulowanie kwestii prowadzenia rolniczego handlu detalicznego
z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i prawa podatkowego. Ustawa ta wprowadza zmiany także w innych ustawach np. dotyczących prawa podatkowego.
Obok wymienionej powyżej ustawy istnieją inne akty prawne regulujące ten rodzaj sprzedaży:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 16 grudnia 2016 r.w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania,
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Dobrym przewodnikiem w tym temacie może być broszura - "Uruchamianie działalności
przetwarzania żywności w małym zakładzie w gospodarstwie rolnym - rolniczy handel detaliczny" autorstwa Barbary Sałaty wydana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
adres -  http://cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2017/2017-URUCHAMIANIE-DZIALALNOSCI-PRZETWARZANIA-ZYWNOSCI-W-MALYM-ZAKLADZIE-W-GOSPODARSTWIE-ROLNYM-ROLNICZY-HANDEL-DETALICZNY.pdf
oraz "Rolniczy handel detaliczny – pytania i odpowiedzi"  na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/documents/912055/913531/RHD_-_pytania_i_odpowiedzi.pdf/43019540-8712-3fb4-3176-c73363893523
 
Do góry