Rolniczy Handel Detaliczny Portal gospodarstw

Rozszerzenie możliwości sprzedaży produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego

2019-04-07

Od 1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji. Dotyczy ona rolniczego handlu detalicznego.
Głównymi celami nowelizacji było zwiększenie limitu zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego z 20 do 40 tyś zł oraz rozszerzenie możliwości zbywania produktów wytworzonych
w ramach rolniczego handlu rolniczego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego jeżeli zakłady te są zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.
Sprzedaż do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oznacza, że w ramach rolniczego handlu detalicznego można sprzedawać produkty do sklepów, restauracji, stołówek z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.
 
Do góry